Γραφιστική / Εκδόσεις

ΠΑΝΑΓΗΣ ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ
Γραφίστας - Εκδόσεις
Υπεύθυνος : Παναγής Καμινάρης
Διεύθυνση : Αγίου Όρους 13 Τ.Κ. 14565 Αγιος Στέφανος
Τηλέφωνο : 2108140694
e-mail : panagisart@gmail.com

LOGO_PANAGI.jpg