Αναβολή διαγωνισμού για το έργο "Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων Δήμου Διονύσου"

Ενημερώνουμε ότι ο διαγωνισμός του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΛΑKΚΟΥΒΕΣ) ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» που διακηρύχθηκε για την Τρίτη 4/9/2012 αναβάλλεται. Η Τεχνική Υπηρεσία θα αναρτήσει σχετική ανακοίνωση για τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.