Έναρξη λειτουργίας παιδικών σταθμών Δήμου Διονύσου

Μετά από σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του δημάρχου Διονύσου κ. Γιάννη Καλαφατέλη, του αντιδημάρχου Κοινωνικής Πρόνοιας – Παιδείας κ. Σπύρου Σπηλιώτη και του Προέδρου του νομικού προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας «Η ΕΣΤΙΑ» κ. Γιώργου Ζυγούνα, αποφασίστηκε ότι η λειτουργία των παιδικών σταθμών του Δήμου Διονύσου θα ξεκινήσει την Τρίτη 11/9.

Η έναρξη λειτουργίας μετατέθηκε λόγω της καθυστέρησης των προσλήψεων εποχικού προσωπικού αλλά και προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου. Με την πρόσφατη έγκριση των συγκεκριμένων προσλήψεων προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις είναι πλέον εφικτή η σχετικά εύρυθμη λειτουργία όλων των παιδικών σταθμών του Δήμου καθώς και η στελέχωση δύο νέων δομών που θα εξυπηρετήσουν ακόμη μεγαλύτερο αριθμό ωφελούμενων οικογενειών.
Οι πίνακες με τα ονόματα των παιδιών που θα φιλοξενηθούν φέτος στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα 10/9.
Ζητούμε την κατανόηση των γονέων για την καθυστέρηση, που οφείλεται σε λόγους οι οποίοι δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων του Δήμου αλλά της κεντρικής διοίκησης.