Τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών

Στις 8 Οκτωβρίου 2012 λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών με διαγραφή ή μείωση προσαυξήσεων κατά περίπτωση (ΚΥΑ 20124/8-6-2012).
Η ρύθμιση αφορά οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως 29-2-2012.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.