ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διακήρυξη Ανοικτής Δημοπρασίας

AttachmentSize
Διακήρυξη11.42 MB
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων10.03 MB
Τεχνική Έκθεση535.38 KB
Περίληψη με ΑΔΑ359.76 KB
Προϋπολογισμός456.17 KB
Τιμολόγιο3.33 MB