Λήξη προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μισθώσεις χώρων

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις διακηρύξεις μίσθωσης χώρου για :

Α). «Την δημιουργία αμαξοστασίου και σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων» και

Β). «Την μετεστέγαση του ΕΠΑΛ Κρυονερίου και του ΙΕΚ Αγ. Στεφάνου»

λήγει στις 08-08-2012 .

0 ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΕΔ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΠΠΑΣ