Αποτελέσματα προσλήψεων για το πρόγραμμα "Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)" της SocialAxon.eu

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα (πίνακες προσληφθέντων, απορριπτέων, κατάταξης) των αιτήσεων που κατατεθήκαν για την υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 56.907/1/2012 ανακοίνωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 20 άτομων με στόχο την υλοποίηση προγράμματος «ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ - Περιφερειακή Ενότητα ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.
Για να δείτε τα αποτελέσματα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της SocialAxon.eu:
http://www.socialaxon.eu/programma_koinofelous_ergasias.php