Ανάρτηση δασικών χαρτών Δ.Ε. Δροσιάς

Αναρτήθηκαν στις 18/07/2012 στο κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς (Γρηγ.Λαμπράκη 19, Δροσιά) οι δασικοί χάρτες που αφορούν στη Δ.Ε. Δροσιάς.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τους δασικούς χάρτες καθημερινά και να υποβάλλουν τις ενστάσεις τους εντός 60 ημερών από την τελευταία δημοσίευση.