Δημοσίευση Απόφασης Περιφερειάρχη για έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων σε υφιστάμενο αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων "ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Ε.Π.Ε."