Πρόσκληση για Ιατρό Εργασίας και Τεχνικό Ασφαλείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Άγιος Στέφανος, 27/06/2012
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29
& Αθανασίου Διάκου
Τ.Κ. 145 65
Πληροφορίες: Χαράλαμπος Μυλωνάς
Τηλέφωνο: 2132030623
FAX: 2132030630
email: milonas@dionysos.gr

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για ιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας

Ο Δήμος Διονύσου, σύμφωνα με τις αριθμ. 210 & 218/2012 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, πρόκειται να προβεί στην σύμβαση παροχής υπηρεσιών για α) ιατρό εργασίας και β) τεχνικό ασφαλείας και για το λόγο αυτό, προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου σε σφραγισμένο φάκελο την οικονομική προσφορά τους για τις ανωτέρω εργασίες
Έγκριση Πίστωσης για Τεχνικό Ασφαλείας
Έγκριση Πίστωσης για Ιατρό Εργασίας

Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι και την Δευτέρα 02/07/2012, (μεταξύ 8:00πμ με 15:00μμ).

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Ανάπτυξης,Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης

Νικόλαος Πέππας

AttachmentSize
egrisi_pistosis_texnikou_asfaleias.pdf67.77 KB
egrisi_pistosis_iatrou_ergasias.pdf67.75 KB