Μετάθεση ημερομηνίας διαγωνισμού για τη προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού πρασίνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Άγιος Στέφανος, 27/06/2012
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29
& Αθανασίου Διάκου
Τ.Κ. 145 65
Πληροφορίες: Χαράλαμπος Μυλωνάς
Τηλέφωνο: 2132030623
FAX: 2132030630
email: milonas@dionysos.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ : Μετάθεση ημερομηνίας διαγωνισμού για τη προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού πρασίνου

Σας γνωρίζουμε, ότι ο πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού πρασίνου, ο οποίος ήταν προγραμματισμένος για τη Παρασκευή 29/06/2012, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 18349/19.06.2012 διακήρυξη, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 06/07/2012 με τους ίδιους όρους, λόγω κανόνων δημοσιότητας.

Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Ανάπτυξης,Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης

Νικόλαος Πέππας