Η/Μ εργασίες, εγκατάσταση Η/Ζ και κατασκευή έργων υποδομής ΔΚ Ροδόπολης