Ανακοίνωση για την "Κτηματολόγιο Α.Ε."

Από τον Δήμο Διονύσου ανακοινώνεται ότι:
Η εταιρία «Κτηματολόγιο Α.Ε.» είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και δεν αποτελεί υπηρεσία του Δήμου Διονύσου. Οι συνδημότες μας που απευθύνονται στην "Κτηματολόγιο Α.Ε." και αντιμετωπίζουν τυχόν προβλήματα στις συναλλαγές τους μπορούν να επικοινωνούν με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για βοήθεια και υποστήριξη.