Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Άνοιξης