Έργα, Προμήθειες κι Εργασίες

Προκηρύξειας διαγωνισμών προμηθειών, εργασιών, μελετών κι έργων

Προμήθεια Μεταλλικών Στηθαίων Οδών

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

Επισκευή και Συντήρηση Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

Οδοποιία Διαφόρων Δημοτικών Οδών 2013

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

Πρόσκληση για την έκδοση πιστοποιητικού ηλεκτρολόγου για την μετατόπιση πίλλαρ ΔΕΗ

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

Περίληψη Διακήρυξης και Τευχών Δημοπράτησης Έργου του Δήμου Διονύσου

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

Πρόσκληση

Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικών προσφορών για προμήθεια ειδών για το συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στις 13.10.2013 στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Τοπικής Δημοκρατίας .

Επέκταση δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων στη Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνος Δ.Κ. Άνοιξης και Αγίου Στεφάνου

Περίληψη Διακήρυξης και Τεύχη Δημοπράτησης επισυνάπτονται για το έργο: "Επέκταση δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων στη Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνος Δ.Κ. Άνοιξης και Αγίου Στεφάνου"

"Κατασκευή οδού Γούναρη Δ.Κ. Διονύσου"

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

Syndicate content