Έργα, Προμήθειες κι Εργασίες

Προκηρύξειας διαγωνισμών προμηθειών, εργασιών, μελετών κι έργων

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Χριστουγεννιάτικου Διάκοσμου

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Χριστουγεννιάτικου Διάκοσμου
Κατάθεση προσφορών μέχρι  7/11/2018

Σχετικά έγγραφα: 

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ειδών και εξοπλισμού υπηρεσίας πρασίνου

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια ειδών και εξοπλισμού υπηρεσίας πρασίνου

Σχετικά έγγραφα: 

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια ΑΔΔΥ ( Ασφαλής Διάταξης Δημιουργίας Υπογραφής ) για τις ανάγκες της ΤΥ του Δήμου

Κατάθεση προσφορών μέχρι  2/11/2018
ΥΠ΄ΑΡ 37521/29-10-2018
 

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Υδραυλικών Ειδών

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Υδραυλικών Ειδών
Κατάθεση προσφορών μέχρι  25/10/2018 

Προμήθεια Υπηρεσίας Απόφραξη Αγωγών Ομβρίων

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Υπηρεσίας Απόφραξη Αγωγών Ομβρίων
Κατάθεση προσφορών μέχρι  31/8/2018

Syndicate content