Έργα, Προμήθειες κι Εργασίες

Προκηρύξειας διαγωνισμών προμηθειών, εργασιών, μελετών κι έργων

Προμήθεια ΣΕΤ Αλατιέρας & Λεπίδας Αποχιονισμού

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφο.

Εργασίες στο Κοιμητήριο ΔΚ Διονύσου

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφο.

Προμήθεια Επίπλων και Κινητού Εξοπλισμού

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1.1.2018 – 31.12.2018»

Δημόσιος ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσ&p

"Προμήθεια Ψυχρής Ασφάλτου"

Προμήθεια με την διαδικασία απευθείας ανάθεσης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από  οικονομικής  άπ

Σχετικά έγγραφα: 

Ματαίωση Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Γραφικής Ύλης

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφο.

Προμήθεια Γραφικής Ύλης, Μικροαντικειμένων Γραφείου, ΦΤ Χαρτιού & Εντύπων

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια γραφικής ύλης, μικροαντικειμένων γραφείου, φωτοαντιγραφικού χαρτιού & &ep

Syndicate content