Προσλήψεις προσωπικού

Προσλήψεις προσωπικού

Από 21-30 Μαρτίου οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων για την πρόσληψη 50 ατόμων στον Δήμο Διονύσου για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας

Από 21 έως 30 Μαρτίου θα διαρκέσει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων –δικαιολογητικών για την πρόσληψη πενήντα (50) ατόμων, που θα απασχοληθούν στο Δήμο Διονύσου, στις ειδικότητες και τις ενέργειες που αναγράφονται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 74.907/1/2012.

Syndicate content