Προσκλήσεις συνεδριάσεων Τοπικού Συμβουλίου Σταμάτας

13η συνεδρίαση ΔΕ Σταμάτας 2012

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2012, ώρα 17:30.

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

10η συνεδρίαση ΔΚ Σταμάτας 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ
Μαραθώνος 10 -145 75 –Σταμάτα
Τηλ. 210-6218051- 210-6218122
FAX: 210-6218111

Σταμάτα 03-08-2012
Αριθ. Πρωτ.: 142
Συνεδρίαση 10 η

Προς :Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
κ.κ.
1] Κόκκαλη Γεώργιο
2] Παπαδάκη Γεώργιο
3] Κριεμάδη Ευάγγελο
4] Λάσκαρη Ηλία
Κοιν:
1] Δήμαρχο Δ-Διονύσου Κο Καλαφατέλη Ι.
2] Τοπικό Αντιδήμαρχο Κο Πέππα Νικόλαο
3] Πίνακας Ανακοινώσεων

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
-------------------------------------

9η συνεδρίαση ΔΚ Σταμάτας 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ
Μαραθώνος 10 -145 75 –Σταμάτα
Τηλ. 210-6218051- 210-6218122
FAX: 210-6218111

Σταμάτα 26-07-2012
Αριθ. Πρωτ.: 139
Συνεδρίαση 9 η

Προς :Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
κ.κ.
1] Κόκκαλη Γεώργιο
2] Παπαδάκη Γεώργιο
3] Κριεμάδη Ευάγγελο
4] Λάσκαρη Ηλία
Κοιν:
1] Δήμαρχο Δ-Διονύσου Κο Καλαφατέλη Ι.
2] Τοπικό Αντιδήμαρχο Κο Πέππα Νικόλαο
3] Πίνακας Ανακοινώσεων

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
-------------------------------------

8η συνεδρίαση ΔΚ Σταμάτας 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ
Μαραθώνος 10 -145 75 –Σταμάτα
Τηλ. 210-6218051- 210-6218122
FAX: 210-6218111
Σταμάτα 15-06-2012
Αριθ. Πρωτ.: 123
Συνεδρίαση 8 η

Προς :
Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
κ.κ.
1] Κόκκαλη Γεώργιο
2] Παπαδάκη Γεώργιο
3] Κριεμάδη Ευάγγελο
4] Λάσκαρη Ηλία
Κοιν:
1] Δήμαρχο Δ-Διονύσου Κο Καλαφατέλη Ι.

7η συνεδρίαση ΔΚ Σταμάτας 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ
Μαραθώνος 10 -145 75 –Σταμάτα
Τηλ. 210-6218051- 210-6218122
FAX: 210-6218111
Σταμάτα 08-06-2012
Αριθ. Πρωτ.: 117
Συνεδρίαση 7 η

Προς :Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
κ.κ.
1] Κόκκαλη Γεώργιο
2] Παπαδάκη Γεώργιο
3] Κριεμάδη Ευάγγελο
4] Λάσκαρη Ηλία
Κοιν:

6η συνεδρίαση ΔΚ Σταμάτας 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ
Μαραθώνος 10 -145 75 –Σταμάτα
Τηλ. 210-6218051- 210-6218122
FAX: 210-6218111
Σταμάτα 25-05-2012
Αριθ. Πρωτ.: 109
Συνεδρίαση 6 η
Προς :Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
κ.κ.
1] Κόκκαλη Γεώργιο
2] Παπαδάκη Γεώργιο
3] Κριεμάδη Ευάγγελο
4] Λάσκαρη Ηλία
Κοιν:
1] Δήμαρχο Δ-Διονύσου Κο Καλαφατέλη Ι.

5η συνεδρίαση ΔΚ Σταμάτας 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 104
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Συνεδρίαση 5 η
ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ
Μαραθώνος 10 -145 75 –Σταμάτα
Τηλ. 210-6218051- 210-6218122
Σταμάτα 18-05-2012
FAX: 210-6218111

Προς :Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
κ.κ.
1] Κόκκαλη Γεώργιο
2] Παπαδάκη Γεώργιο
3] Κριεμάδη Ευάγγελο
4] Λάσκαρη Ηλία
Κοιν:

4η συνεδρίαση ΔΚ Σταμάτας 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ
Μαραθώνος 10 -145 75 –Σταμάτα
Τηλ. 210-6218051- 210-6218122
FAX: 210-6218111
Σταμάτα 25-04-2012
Αριθ. Πρωτ.: 90
Συνεδρίαση 4 η

Προς :
Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
κ.κ.
1] Κόκκαλη Γεώργιο
2] Παπαδάκη Γεώργιο
3] Κριεμάδη Ευάγγελο
4] Λάσκαρη Ηλία
Κοιν:

3η συνεδρίαση ΔΚ Σταμάτας 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ
Μαραθώνος 10 -145 75 –Σταμάτα
Τηλ. 210-6218051- 210-6218122
FAX: 210-6218111
Σταμάτα 09-03-2012
Αριθ. Πρωτ.: 63
Συνεδρίαση 3η

Προς :

Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
κ.κ.
1]Κόκκαλη Γεώργιο
2] Παπαδάκη Γεώργιο
3] Κριεμάδη Ευάγγελο
4] Λάσκαρη Ηλία

2η συνεδρίαση ΔΚ Σταμάτας 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ
Μαραθώνος 10 -145 75 –Σταμάτα
Τηλ. 210-6218051- 210-6218122
FAX: 210-6218111
Σταμάτα 01-02-2012
Αριθ. Πρωτ.: 23
Συνεδρίαση 2 η

Προς :Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
κ.κ.
1]Κόκκαλη Γεώργιο
2]Παπαδάκη Γεώργιο
3]Κριεμάδη Ευάγγελο
4]Λάσκαρη Ηλία
Κοιν:
1]Τοπικό Αντιδήμαρχο κο Πέππα Νικόλαο
2] Πίνακας Ανακοινώσεων

1η συνεδρίαση ΔΚ Σταμάτας 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ
Μαραθώνος 10 -145 75 –Σταμάτα
Τηλ. 210-6218051- 210-6218122
FAX: 210-6218111
Σταμάτα 23-01-2012
Αριθ. Πρωτ.: 13
Συνεδρίαση 1 η

Προς :
Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
κ.κ.
1] Κόκκαλη Γεώργιο
2] Παπαδάκη Γεώργιο
3] Κριεμάδη Ευάγγελο
4] Λάσκαρη Ηλία
Κοιν:
1]Τοπικό Αντιδήμαρχο Πέππα Νικόλαο
2]Πίνακας Ανακοινώσεων

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
-----------------------------

17η συνεδρίαση ΔΚ Σταμάτας 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ
Μαραθώνος 10 -145 75 –Σταμάτα
Τηλ. 210-6218051- 210-6218122
FAX: 210-6218111
Σταμάτα 13-12-2011
Αριθ. Πρωτ.: 154
Συνεδρίαση 17η

Προς :

Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
κ.κ.
1] Κόκκαλη Γεώργιο
2] Παπαδάκη Γεώργιο
3] Κριεμάδη Ευάγγελο
4] Λάσκαρη Ηλία

Κοιν:

16η συνεδρίαση ΔΚ Σταμάτας 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ
Μαραθώνος 10 -145 75 –Σταμάτα
Τηλ. 210-6218051- 210-6218122
FAX: 210-6218111
Σταμάτα 25-11-2011
Αριθ. Πρωτ.: 146
Συνεδρίαση 16η

Προς :
1]Τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας
2]Τους κοινωνικούς φορείς της Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας

Κοιν:
1]Τοπικό Αντιδήμαρχο Κο Πέππα Νικόλαο
2]Πίνακας Ανακοινώσεων

15η συνεδρίαση ΔΚ Σταμάτας 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ
Μαραθώνος 10 -145 75 –Σταμάτα
Τηλ. 210-6218051- 210-6218122
FAX: 210-6218111
Σταμάτα 09-11-2011
Αριθ. Πρωτ.: 136
Συνεδρίαση 15η
Προς :Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

κ.κ.
1] Κόκκαλη Γεώργιο

2] Παπαδάκη Γεώργιο

14η συνεδρίαση ΔΚ Σταμάτας 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ
Μαραθώνος 10 -145 75 –Σταμάτα
Τηλ. 210-6218051- 210-6218122
FAX: 210-6218111
Σταμάτα 30-09-2011
Αριθ. Πρωτ.: 112
Συνεδρίαση 13η

Προς :
1]Τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας
2]Τους κοινωνικούς φορείς της Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας

Κοιν:
1]Τοπικό Αντιδήμαρχο Κο Πέππα Νικόλαο
2]Πίνακας Ανακοινώσεων

13η συνεδρίαση ΔΚ Σταμάτας 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταμάτα 30-09-2011
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 112
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Συνεδρίαση 13η
ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ
Μαραθώνος 10 -145 75 –Σταμάτα
Τηλ. 210-6218051- 210-6218122
FAX: 210-6218111
Προς :
1] Τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας
2] Τους κοινωνικούς φορείς της Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας

Κοιν:
1] Τοπικό Αντιδήμαρχο Κο Πέππα Νικόλαο

12η συνεδρίαση ΔΚ Σταμάτας 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταμάτα 20-09-2011
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 107
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Συνεδρίαση 12η
ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ
Μαραθώνος 10 -145 75 –Σταμάτα
Τηλ. 210-6218051- 210-6218122
FAX: 210-6218111

Προς :
1] Τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας
2] Τους κοινωνικούς φορείς της Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας

Κοιν:
1] Τοπικό Αντιδήμαρχο Κο Πέππα Νικόλαο

11η συνεδρίαση ΔΚ Σταμάτας 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταμάτα 09-08-2011
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 103
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Συνεδρίαση 11η
ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ
Μαραθώνος 10 -145 75 –Σταμάτα
Τηλ. 210-6218051- 210-6218122
FAX: 210-6218111

Προς :1] Τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας
2] Τους κοινωνικούς φορείς της Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Syndicate content