Προσκλήσεις συνεδριάσεων Τοπικού Συμβουλίου Διονύσου

  • warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /var/www/vhosts/w5344.controlpanel.ote.gr/0092.syzefxis.gov.gr/sites/all/modules/jquery_ui/jquery_ui.module on line 131.
  • warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /var/www/vhosts/w5344.controlpanel.ote.gr/0092.syzefxis.gov.gr/sites/all/modules/jquery_ui/jquery_ui.module on line 131.

1η συνεδρίαση 2019

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12:00 π.μ. στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου.

6η συνεδρίαση 2018

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 09:30 π.μ. στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου.

5η συνεδρίαση 2018

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2018 και ώρα 11:00 π.μ. στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου.

4η συνεδρίαση 2018

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ. στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου.

2η συνεδρίαση 2018

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ. στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου.

1η συνεδρίαση 2018

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου.

8η συνεδρίαση 2017

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου.

7η συνεδρίαση 2017

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου.

6η συνεδρίαση 2017

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου.

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

5η συνεδρίαση 2017

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή30 Ιουνίου  2017 και ώρα 11:00 π.μ. στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου.

4η συνεδρίαση 2017

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη21 Ιουνίου  2017 και ώρα 11:00 π.μ. στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου.

3η συνεδρίαση 2017

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή26 Μαΐου  2017 και ώρα 11:00 π.μ. στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου.

2η συνεδρίαση 2017

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη14 Μαρτίου  2017 και ώρα 11:00 π.μ. στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου.

1η συνεδρίαση 2017

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου  2017 και ώρα 11:00 π.μ. στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου.

9η συνεδρίαση 2016

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη , 15 Νοεμβρίου  2016 και ώρα 19:00 μ.μ. στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου.

8η συνεδρίαση 2016

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη , 21 Σεπτεμβρίου  2016 και ώρα 19:00 μ.μ. στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου.

6η Έκτακτη Συνεδρίαση ΔΕ Διονύσου 2016

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη , 6 Ιουλίου 2016 και ώρα 11:00 π.μ. στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου.

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

Syndicate content