Προσκλήσεις συνεδριάσεων Τοπικού Συμβουλίου Διονύσου

2η συνεδρίαση 2017

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη14 Μαρτίου  2017 και ώρα 11:00 π.μ. στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου.

1η συνεδρίαση 2017

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου  2017 και ώρα 11:00 π.μ. στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου.

9η συνεδρίαση 2016

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη , 15 Νοεμβρίου  2016 και ώρα 19:00 μ.μ. στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου.

8η συνεδρίαση 2016

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη , 21 Σεπτεμβρίου  2016 και ώρα 19:00 μ.μ. στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου.

6η Έκτακτη Συνεδρίαση ΔΕ Διονύσου 2016

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη , 6 Ιουλίου 2016 και ώρα 11:00 π.μ. στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου.

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

5η συνεδρίαση ΔΕ Διονύσου 2016

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή , 10 Ιουνίου 2016 και ώρα 19:00 μ.μ. στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου.

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

4η συνεδρίαση ΔΕ Διονύσου 2016

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη , 11 Μαΐου 2016 και ώρα 10:00 π.μ. στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου.

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

3η συνεδρίαση ΔΕ Διονύσου 2016

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα , 11 Απριλίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ. στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου.

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

2η συνεδρίαση ΔΕ Διονύσου 2016

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα , 15 Φεβρουαρίου 2016 ημέρα και ώρα 09:30 π.μ. στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου.

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

1η συνεδρίαση ΔΕ Διονύσου 2016

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη , 11 Φεβρουαρίου 2016 ημέρα και ώρα 19:00 μ.μ. στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου.

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

9η συνεδρίαση ΔΕ Διονύσου 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα και ώρα 19:00 μμ στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου.

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

8η συνεδρίαση ΔΕ Διονύσου 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης:  Δευτέρα5 Οκτωβρίου  2015   ημέρα    και ώρα 19:00 μμ  στη  Δημοτική Κοινότητα Διο&

6η συνεδρίαση ΔΕ Διονύσου 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης:  Δευτέρα7 Σεπτεμβρίου   2015   ημέρα    και ώρα 19:00 μμ  στη  Δημοτική Κοινότητα Δ&iota

5η συνεδρίαση ΔΕ Διονύσου 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης:  Δευτέρα27 Ιουλίου  2015  ημέρα    και ώρα 19:00 μμ  στη  Δημοτική Κοινότητα Διονύσ&

4η συνεδρίαση ΔΕ Διονύσου 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: 30 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου.

3η συνεδρίαση ΔΕ Διονύσου 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης:  30 Απριλίου 2015  ημέρα  Πέμπτη     και ώρα 19:00 μμ  στη  Δημοτική Κοινότητα Διονύσου.  

2η συνεδρίαση ΔΕ Διονύσου 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης:  18 Μαρτίου    2015  ημέρα  Τετάρτη    και ώρα 19:00 μμ στη  Δημοτική Κοινότητα Διονύσου.  

1η συνεδρίαση ΔΕ Διονύσου 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης:  Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου    2015, ώρα 19:00 μ.μ στη  Δημοτική Κοινότητα Διονύσου  

9η συνεδρίαση ΔΕ Διονύσου 2014

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα, 22η Δεκεμβρίου 2014, ώρα 19:00 μ.μ

 

 

Syndicate content