Προσκλήσεις συνεδριάσεων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

3η συνεδρίαση ΕΠΖ 2019

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή 14/6/2019 και ώρα 10.00 π.μ θα πραγματοποιηθεί η 3η  Συνεδρίαση της ΕΠΖ στον χώρο συνεδριάσεων στο &

1η συνεδρίαση ΕΠΖ 2019

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα 25/2/2019 και ώρα 10.00 π.μ θα πραγματοποιηθεί η 8η  Συνεδρίαση της ΕΠΖ στον χώρο συνεδριάσεων στο κ&epsilo

8η συνεδρίαση ΕΠΖ 2018

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη 19/12/2018 και ώρα 10.00 π.μ θα πραγματοποιηθεί η 8η  Συνεδρίαση της ΕΠΖ στον χώρο συνεδριάσεων στο κε

4η συνεδρίαση ΕΠΖ 2018

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης:Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018, ώρα 11:30π.μ.

2η συνεδρίαση ΕΠΖ 2018

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης:Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 09:00π.μ.

6η συνεδρίαση ΕΠΖ 2017

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης:Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2017, ώρα 09:00π.μ.

3η συνεδρίαση ΕΠΖ 2017

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης:Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017, ώρα 12:00π.μ.

2η συνεδρίαση ΕΠΖ 2017

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης:Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017, ώρα 12:30μ.μ.

1η συνεδρίαση ΕΠΖ 2017

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης:Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2017, ώρα 12:00μ.μ.

7η συνεδρίαση ΕΠΖ 2016

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης:Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 12:00μ.μ.

6η συνεδρίαση ΕΠΖ 2016 Αναβληθείσα Συνεδρίαση

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης:Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016, ώρα 12:30μ.μ.

Syndicate content