Προτεινόμενα μέλη στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου του 2012, προτείνονται στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών Δήμου Διονύσου, οι παρακάτω:
Ονοματεπώνυμο Εθνικότητα Τόπος Διαμονής
Τακτικά μέλη:
1. Elezi Spiro Αλβανική Αγ. Στέφανος
2. Chohan Tanveer Πακιστανική Άνοιξη
3. Agalliu Lefter Αλβανική Δροσιά
4. Bani Alketa Αλβανική Κρυονέρι
5. Muhaj Numan Αλβανική Σταμάτα

Αναπληρωματικά μέλη:

1. Braho Leonidha Αλβανική Άγ. Στέφανος
2. Mohammad Ashfag Πακιστανική Άνοιξη
3. Fathy Youssef Salem Αιγυπτιακή Δροσιά
4. Mucaj Veli Αλβανική Άνοιξη
5. Nako Leonidha Αλβανική Άγ. Στέφανος

Σημειώνεται ότι όλοι οι προτεινόμενοι στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών είναι νόμιμοι και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Διονύσου.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ