3η συνεδρίαση ΔΚ Ροδόπολης 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ
25Ης Μαρτίου 29 -145 74 –Ροδόπολη
Τηλ. 210-6210804- 210-6210805
FAX: 210-6210804
Email:rodopoli@otenet.gr
Ροδόπολη 16 -3-2012
Αριθ. Πρωτ.: 55
Συνεδρίαση 3η

Προς :
Τα μέλη του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας
κ.κ.
1] Κόκκαλη Εμμανουήλ
2] Ξανθό Ιωάννη
3] Θεοδώρου Ευαγγελία
4] Πολύζου Δήμητρα

Κοιν:
Τοπικό Αντιδήμαρχο Κ. Πέππα Νικόλαο

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
-----------------------------

Ο Πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας Ροδοπόλεως , έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 ‘’ Σύγκληση του συμβουλίου τοπικής και δημοτικής Κοινότητας , καλεί τους κυρίους συμβούλους της δημοτικής κοινότητας ,στην συνεδρίαση που θα γίνει την 22 Μαρτίου 2012 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ. στο γραφείο της δημοτικής κοινότητας 25ης Μαρτίου 29, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1ο θέμα : Αίτημα κατοίκων για την επέκταση του δημοτικού φωτισμού επί των οδών Χρυσανθέμων και Ναρκίσσου.
Απόφαση

2ο θέμα: Αίτηση της κ. Καρακαλά Ευγενίας για χορήγηση παροχής ύδρευσης σε εκτός σχεδίου περιοχή.
Απόφαση

Ο Πρόεδρος του συμβουλίου Της δημοτικής κοινότητας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ

AttachmentSize
apof_rodopoli_2012_05.pdf67.72 KB
apof_rodopoli_2012_06.pdf66.5 KB