ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ «ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ»

Προϋπολογισμού : 105.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%.