Σύγκληση Διακομματικής & Διαπαραταξιακής Επιτροπής