3η Συνεδρίαση ΔΕ Κρυονερίου 2019

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 1 Μαρτίου 2019 , ώρα 17:30μ.μ., στο Δημοτικό κατάστημα της Δ.Κ. Κρυονερίου