1η συνεδρίαση 2019

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12:00 π.μ. στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου.