6η συνεδρίαση 2018

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 09:30 π.μ. στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου.