4η συνεδρίαση 2018

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ. στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου.