Ολοκληρώθηκε ο πέμπτος κύκλος εφαρμογής ψεκασμών για την καταπολέμηση των κουνουπιών

Η πέμπτη φάση υλοποίησης του προγράμματος καταπολέμησης των κουνουπιών, υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, ολοκληρώθηκε έγκαιρα σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Διονύσου. Κατά τη διάρκεια του πέμπτου κύκλου εφαρμογής, που διήρκεσε από 4 έως 9 Ιουλίου 2018, πραγματοποιήθηκαν ψεκασμοί στα φρεάτια όμβριων υδάτων και στους χώρους των ρεμάτων και λοιπών στάσιμων υδάτων, εντός των διοικητικών ορίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων. Ενδεικτικά αναφέρονται πως έγιναν επεμβάσεις στα Ρέματα της οδού Θέτιδος, Ροδόπολης, Φασίδερι, Βρυσακίου, Μακαρίου, Ορφανίδη, Κρυστάλλη καθώς και σε άλλα σημεία.

Το συνολικό πρόγραμμα περιλαμβάνει έξι (6) εφαρμογές και αφορά ψεκασμούς σε χώρους φρεατίων όμβριων υδάτων, σε οδούς και σε ρέματα εντός των διοικητικών ορίων του δήμου Διονύσου καθώς και σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους. Ο έκτος κύκλος επεμβάσεων θα πραγματοποιηθεί τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου. Στόχος του ολοκληρωμένου προγράμματος που εφαρμόζεται, και το οποίο παρουσιάζει τη μέγιστη αποτελεσματικότητα, είναι η προστασία της δημόσιας υγείας και η μικρότερη δυνατή όχληση των δημοτών από τα κουνούπια το καλοκαίρι.

04.JPG
02_1.JPG
03.JPG
01_3.JPG