23η συνεδρίαση ΔΚ Δροσιάς 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δροσιά, 09/12/2011
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 38993
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ

Αριθμός Συνεδρίασης: 23/2011
Δ/νση: Γρ. Λαμπράκη 19, Δροσιά
Τηλ.:210-8131.332

Προς: Πρόεδρο και μέλη του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς

1. κ.Ιωαννίδη Χαράλαμπο (Πρόεδρος)
2. κα Μήλα Λαμπρινή (Αντιπρόεδρος)
3. κ.Τεχλικίδη Μιχαήλ
4. κ. Κωνσταντίνου Βίκτωρ-Παναγιώτη
5. κ. Καρκούλη Νικόλαο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Δροσιάς, σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ.3 του Ν.3852/10 και 95 παρ. 4 του Ν.3463/2006, η οποία θα γίνει την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 09.00 π.μ στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς, για να συζητηθεί το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον για το λόγο ότι επίκειται συζήτηση του θέματος του καθορισμού δημοτικών τελών κλπ. στο Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 12-12-2011.

ΘΕΜΑ 1ο: Μείωση δημοτικών τελών, δημοτικού φόρου και τελών ύδρευσης για ειδικές κατηγορίες ατόμων, όπως ΑΜΕΑ ή ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ.

Ο Πρόεδρος

Ιωαννίδης Χαράλαμπος