22η συνεδρίαση ΔΚ Δροσιάς 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δροσιά, 06/12/2011
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 38653
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ

Αριθμός Συνεδρίασης: 22/2011
Δ/νση: Γρ. Λαμπράκη 19, Δροσιά
Τηλ.:210-8131.332

Προς: α) Πρόεδρο και μέλη του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς

1. κ.Ιωαννίδη Χαράλαμπο (Πρόεδρος)
2. κα Μήλα Λαμπρινή (Αντιπρόεδρος)
3. κ.Τεχλικίδη Μιχαήλ
4. κ. Κωνσταντίνου Βίκτωρ-Παναγιώτη
5. κ. Καρκούλη Νικόλαο

β) Φορείς Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς
ως ο πίνακας αποδεκτών.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Δροσιάς, σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ.3 του Ν.3852/10 και 95 παρ. 4 του Ν.3463/2006, η οποία θα γίνει την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 09.00 π.μ στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντα για τους κάτωθι λόγους: ως προς τον πρώτο θέμα συντρέχει λόγος κατεπείγοντος, δεδομένου ότι δόθηκε αναβολή στο εν λόγω θέμα κατά την τελευταία υπ’ αριθμ. 21 της 05-12-2011 Συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Δροσιάς λόγω εσφαλμένης εισηγήσεως, και ως προς το δεύτερο θέμα συντρέχει λόγος κατεπείγοντος, δεδομένου ότι η καταληκτική ημερομηνία, βάσει του χρονοδιαγράμματος για την κατάρτιση της Β΄ φάσης του Ε.Π 2012-2014, είναι η 13-12-2011.

ΘΕΜΑ 1ο: <<Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ επ΄ ονόματι ΄΄ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ Α.Ε.΄΄ επί της οδού Στρ. Πετρίτη 4 >>.

ΘΕΜΑ 2ο: <<:<<Κατάρτιση της Β΄ φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Διονύσου για τα έτη 2012 – 2014 και του ετήσιου προγράμματος δράσης 2012 >>.

Στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης του ως άνω Επιχειρησιακού προγράμματος, καλούνται όλοι οι φορείς της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς να συμμετάσχουν στο άνω Συμβούλιο της Παρασκευής 9 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 09.00 π.μ στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς και να προσκομίσουν τις προτάσεις τους βάσει του συνημμένου ερωτηματολογίου.

Ο Πρόεδρος

Ιωαννίδης Χαράλαμπος