Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: "Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στον Δ. Διονύσου"

  • warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /var/www/vhosts/w5344.controlpanel.ote.gr/0092.syzefxis.gov.gr/sites/all/modules/jquery_ui/jquery_ui.module on line 131.
  • warning: file_get_contents() has been disabled for security reasons in /var/www/vhosts/w5344.controlpanel.ote.gr/0092.syzefxis.gov.gr/sites/all/modules/jquery_ui/jquery_ui.module on line 131.

Ο Δήμος Διονύσου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΝ Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ» προϋπολογισμού Δαπάνης 550.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24 %)