Παράταση προθεσμίας κατάθεσης δικαιολογητικών για επιχορηγούμενους Συλλόγους, Σωματεία, Φορείς και Ιερούς Ναούς του Δήμου Διονύσου