13η συνεδρίαση ΔΚ Άνοιξης 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ
Οδός Κανάρη αρ.3
τηλ.2132139800, 210814021,
2108140286 ΦΑΞ:2108142421

Άνοιξη 29/11/2011
Αρ. πρωτ.: 167
Συνεδρίαση: 13η

Προς:
Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης
κ. κ.:
1.Τσιλιγκίρη Μιχάλη
2.Μανώλογλου Χρύσα
3.Ζώτου Βασιλική
4.Σοφούλη Ευαγγελία
Κοιν:
1.Γραμματέα Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας
2.Τοπικό Αντιδήμαρχο κο Σπηλιώτη Σπύρο
3. Πίνακα ανακοινώσεων με αποδεικτικό.
και
προς τους κοινωνικούς φορείς της Δ.Κ.Α. βάσει του αρ.86 ν.3852/2010 περί Καλλικράτη.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 88 §1 & 2 του Ν. 3852/2010 «Σύγκλιση του Συμβουλίου Τοπικής και Δημοτικής Κοινότητας», καλεί τους κ.κ. Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης, στην συνεδρίαση που θα γίνει στις 5/12/2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17,00 στο δημοτικό γραφείο Άνοιξης, Κανάρη 3, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Εκτός Ημερήσιας Διάταξης:«Έγκριση ψηφίσματος υπέρ του Ιδρύματος «Δάμαρις»
Απόφαση

1ο Έγκριση κανονισμού καθαριότητας της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης.
Απόφαση

2ο Ρύθμιση τιμής κόστους του νερού ανά κυβικό μέτρο της Δημοτικής κοινότητας Άνοιξης.
Απόφαση

3ο Οργάνωση παιδικού απογεύματος στην Δημοτική Κοινότητα Άνοιξης για τα παιδιά των
υπαλλήλων της.
Απόφαση

4ο Εγκατάσταση Πίλλαρ παροχής Δ.Ε.Η. στην Δημοτική Κοινότητα Άνοιξης
Απόφαση

5ο Διάθεση βαγονιών Ο.Σ.Ε.
Απόφαση

6ο Ορισμός χρήσεως πρώην αίθουσας συνεδριάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης.
Απόφαση

7ο Συζήτηση επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Διονύσου
Απόφαση

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης
του Δήμου Διονύσου

Θεοφίλου Σπυρίδων
Δικηγόρος

AttachmentSize
apof_anoixi_2011_051.pdf278.51 KB
apof_anoixi_2011_052.pdf279.51 KB
apof_anoixi_2011_053.pdf317.72 KB
apof_anoixi_2011_054.pdf287.48 KB
apof_anoixi_2011_055.pdf276.89 KB
apof_anoixi_2011_056.pdf277.84 KB
apof_anoixi_2011_057.pdf278.4 KB
apof_anoixi_2011_058.pdf283.1 KB