Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για Προμήθεια και Τοποθέτηση Ξύλινου Αθλητικού Δαπέδου και Υλικών Εξοπλισμού