Πρόσκληση για την προμήθεια τροφών για τα αδέσποτα ζώα του Δήμου Διονύσου