12η συνεδρίαση ΔΚ Άνοιξης 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ
Οδός Κανάρη αρ.3
τηλ.2132139800, 210814021,
2108140286 ΦΑΞ:2108142421
Άνοιξη 14/11/2011
Αρ. πρωτ.:164
Συνεδρίαση:12η

Προς:
Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης :
κ. κ.:
1. Τσιλιγκίρη Μιχάλη
2. Μανώλογλου Χρύσα
3. Ζώτου Βασιλική
4. Σοφούλη Ευαγγελία
Κοιν.:
1. Γραμματέα Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας
2.Τοπικό Αντιδήμαρχο κο Σπηλιώτη Σπύρο
3. Πίνακα ανακοινώσεων με αποδεικτικό.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 88 § 3 του Ν. 3852/2010 περί «Συγκλίσεως του Συμβουλίου Τοπικής και Δημοτικής Κοινότητας» με την διαδικασία του κατεπείγοντος, λόγω της άμεσης ανάγκης απαντήσεως προς την Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, στα πλαίσια του Π.Δ. 89/11 (ΦΕΚ 213 Α’/29.9.2011), ο Πρόεδρος καλεί τους κ.κ. Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης στην συνεδρίαση που θα γίνει στις 15/11/2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 19,15 στο δημοτικό γραφείο Άνοιξης, Κανάρη 3, για να συζητηθούν το παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1ο Κατάρτιση Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) – Στρατηγικό Σχέδιο του Δήμου Διονύσου για τα έτη 2012 – 2014.
Εισήγηση
Απόφαση

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης
του Δήμου Διονύσου

Θεοφίλου Σπυρίδων
Δικηγόρος

AttachmentSize
eis_2011_anoixi_12_01.pdf106.17 KB
apof_anoixi_2011_050.pdf276.52 KB