Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού " Προμήθεια υπηρεσιών μεταφοράς ογκωδών απορριμμάτων"

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

AttachmentSize
ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ596.87 KB
587 ΑΑΥ ΟΓΚΩΔΗ387.19 KB
ΕΓΚΑΙΚΡΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ1.11 MB
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ46.5 KB
ΤΕΥΔ164 KB