Παροχή υπηρεσίας μεταφοράς των μελών ΚΑΠΗ του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ "Η ΕΣΤΙΑ" σε εκδρομές πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα και θαλάσσια μπάνια έτους 2017.