Ανακοίνωση για την πληρωμή των λογαριασμών ύδρευσης

Ανακοινώνεται από την Ταμειακή Υπηρεσία ότι οι λογαριασμοί ύδρευσης Γ΄ τετραμήνου 2016, λήξης 31/5/2017, εξοφλούνται μέχρι 30/6/2017 χωρίς προσαυξήσεις.