8η συνεδρίαση ΟΝΑΠ Ο "ΘΕΣΠΙΣ"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Ο.Ν.Α.Π «Ο ΘΕΣΠΙΣ» ΚΡΥΟΝΕΡΙ 8/9/2011
Δ/νση: Πλατεία Μικράς Ασίας 49 Αριθ. Πρωτ. 269
Κρυονέρι Αττικής Τ.Κ. 14568
Πληροφορίες: Αθηνά- Θεοδώρα Αλεξοπούλου
Τηλέφωνο : 2108161354-2108161683
FAX: 2108161684

ΠΡΟΣ:
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο.Ν.Α.Π. « Ο ΘΕΣΠΙΣ »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Πρόεδρος του Ο.Ν.Α.Π «Ο ΘΕΣΠΙΣ» έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 83 και 88 του Ν. 3852/2010,καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Ν.Α.Π του Δήμου Διονύσου Αττικής, σε TAKTIKH συνεδρίαση στις 12/9/2011 ,ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00μ.μ στην αίθουσα Συνεδριάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου για να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. « Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης 500 € και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την αγορά 8 τιμητικών πλακετών για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις Σεπτεμβρίου 2011 »
2. « Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης 500 € και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την ενοικίαση τριάντα (30) τραπεζιών και δέκα (10) ομπρελών για την εκδήλωση της 25/9/2011»
3. «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης 2.000 € και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την φύλαξη των πολιτιστικών εκδηλώσεων Σεπτεμβρίου 2011»
4. «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης 420 € και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την ενοικίαση 200 καρεκλών, για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις στις 9/9,10/9,11/9 και 17/9/2011»
5. «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης 500 € και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την αγορά ανθοδεσμών για τους καλλιτέχνες των πολιτιστικών εκδηλώσεων Σεπτεμβρίου 2011»
6. « Τροποποίηση των υπ’αριθμ 6/2011 και 7/2011 απόφασης Δ.Σ σχετικά με τον ορισμό Επιτροπών σύμφωνα με τον Νόμο του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α»
7. « Ορισμός επιτροπής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών του άρθρου 209, παρ.5 του Ν. 3463/2006»

ΑΡΙΘ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 8η/2011

Ο Πρόεδρος του Ο.Ν.Α.Π «Ο ΘΕΣΠΙΣ»

Χρήστος Ποτίδης