1η ανθοκομική έκθεση - Σύλλογος γονέων Δημοτικού Σχολείου Άνοιξης