7η συνεδρίαση ΔΣ Δροσιάς 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δροσιά, 31/03/2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου:7985
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ Αριθμός Συνεδρίασης: 7η/2011
Δ/νση:Γρ.Λαμπράκη 19, Δροσιά
Τηλ.:210-8131.332

Προς: Τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς

1. κα Μήλα Λαμπρινή (Αντιπρόεδρος)
2. κ. Τεχλικίδη Μιχαήλ
3. κ. Κωνσταντίνου Βίκτωρ-Παναγιώτη
4. κ. Καρκούλη Νικόλαο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Δροσιάς, σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ.2 του Ν.3852/10, η οποία θα γίνει την Δευτέρα 4 Απριλίου 2011 και ώρα 18.00 στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς, για να συζητηθεί το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος καφενείου κου Πολύμερου Γιώργου
ΘΕΜΑ 2ο : Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος κομμωτηρίου κου Παζίου Ταξιάρχη.
ΘΕΜΑ 3ο: Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος κρεοπωλείου κου Θανάση Πέτρου.
ΘΕΜΑ 4Ο: Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος εστιατορίου – μπάρ
κου Καρανάνου Λάμπρου.

Ο Πρόεδρος

Ιωαννίδης Χαράλαμπος