Υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Απο τους κάτωθι:
Ι. Καλαφατέλη, Δ. Ζαμάνη, Γ. Ζυγούνα, Α. Καρασαρλή, Α. Κυριακόπουλο, X. Παπαβασιλείου, Ε. Παπαπαναγιώτου, Ν. Πέππα, Χ. Ποτίδη, Σ. Σπηλιώτη και Σ. Σωτηρίου
υποβλήθηκε η κατά νόμο (αρ. 2 Ν. 3213/03 ΦΕΚ 309/α'/31.12.03 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 αρ. 4 Ν.3327/05 ΦΕΚ70/Α') προβλεπόμενη δήλωση ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, στο αρμόδιο τμήμα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου απευθυνόμενη προς την Επιτροπή ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης αναρτουμένης κατ' αρ. 61 Ν3852/10 της σχετικής βεβαίωσης.

Παρατίθενται οι βεβαιώσεις παράδοσης

Ι. Καλαφατέλη
Βεβαίωση Δ. Ζαμάνη
Βεβαίωση Γ. Ζυγούνα
Βεβαίωση Α. Καρασαρλή
Βεβαίωση Α. Κυριακόπουλου
Βεβαίωση X. Παπαβασιλείου
Βεβαίωση Ε. Παπαπαναγιώτου
Βεβαίωση Α. Πασιπουλαρίδη
Βεβαίωση Ν. Πέππα
Βεβαίωση Χ. Ποτίδη
Βεβαίωση Σ. Σπηλιώτη

AttachmentSize
kalafatelis.pdf357.63 KB
karasarlis.pdf317.46 KB
potidis.pdf342.29 KB
spiliotis.pdf346.11 KB
peppasn.pdf278.99 KB
kyriakopoulos.pdf250.16 KB
zygounas.pdf310.31 KB
papavasiliou.pdf349.88 KB
papapanagiotou.pdf351.93 KB
zamanis.PDF22.72 KB
pasipoularidis.PDF53.95 KB
dil_kalafatelis.pdf741.61 KB
dilosi_pasipoularidi.PDF539.51 KB