20η συνεδρίαση ΟΕ

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη Οκτωβρίου 2015, ώρα 09:00π.μ. Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα

AttachmentSize
Πρόσκληση58.85 KB
Θέμα 1ο46.89 KB
Θέμα 2ο34.13 KB
Σχετικό 2ου θέματος188.08 KB
Θέμα 3ο63.7 KB
Θέμα 4ο31.18 KB
Απόφαση 1ου θέματος ΕΗΔ474.56 KB
Απόφαση 2ου θέματος ΕΗΔ140.96 KB
Απόφαση 3ου θέματος ΕΗΔ612.67 KB
Απόφαση 1ου θέματος134.54 KB
Απόφαση 2ου θέματος301.47 KB
Απόφαση 3ου θέματος78.23 KB
Απόφαση 4ου θέματος75.79 KB