Σχολές Γονέων από τη Συμβουλευτική και Ψυχολογική Υπηρεσία του Δήμου Διονύσου

Η Συμβουλευτική και Ψυχολογική Υπηρεσία του Δήμου Διονύσου προτίθεται να δημιουργήσει και να λειτουργήσει Σχολές Γονέων για τη σχολική χρονιά 2015-16, για γονείς παιδιών δημοτικού (6-12 ετών) που φοιτούν στα σχολεία του Δήμου μας. Οι Σχολές Γονέων θα ακολουθήσουν τη φιλοσοφία και μεθοδολογία του Πανελλήνιου Συνδέσμου Σχολών Γονέων που ιδρύθηκε το 1962 από τη Μαρία Χουρδάκη. Οι συναντήσεις θα ξεκινήσουν αρχές Νοεμβρίου και θα διαρκέσουν μέχρι τέλη Μαΐου.

Επισυνάπτονται το αναλυτικό ενημερωτικό έντυπο και η αίτηση συμμετοχής. Η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται στη Συμβουλευτική και Ψυχολογική Υπηρεσία (Πλ. Δημοκρατίας 10, Άγ. Στέφανος) ή μέσω email στο psychologos@dionysos.gr μέχρι τις 16 Οκτωβρίου 15.