6η συνεδρίαση ΔΚ Δροσιάς 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δροσιά, 23/03/2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: 7354
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ
Δ/νση:Γρ.Λαμπράκη 19, Δροσιά Αριθμός Συνεδρίασης: 6η/2011
Τηλ.:210-8131.332

Προς: Τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς

1. κα Μήλα Λαμπρινή (Αντιπρόεδρος)
2. κ. Τεχλικίδη Μιχαήλ
3. κ. Κωνσταντίνου Βίκτωρ-Παναγιώτη
4. κ. Καρκούλη Νικόλαο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Δροσιάς, σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ.2 του Ν.3852/10, η οποία θα γίνει την Δευτέρα 28 Μαρτίου 2011 και ώρα 18.00 στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς, για να συζητηθεί το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : Αναστολή του Γυμνασίου Ροδόπολης και κατάργηση του Γυμνασίου Εκάλης.
ΘΕΜΑ 2ο : Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος καφενείου.
ΘΕΜΑ 3ο: Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος κρεοπωλείου.
ΘΕΜΑ 4Ο: Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος κομμωτηρίου.
ΘΕΜΑ 5ο: Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος εστιατορίου – μπάρ
ΘΕΜΑ6ο:Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου στο Νεκροταφείο Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς στον κο Σαριτζόγλου Ανέστη.

Ο Πρόεδρος

Ιωαννίδης Χαράλαμπος