ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ "Παροχή υπηρεσίας μεταφοράς μελών ΚΑΠΗ σε εκδρομές πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα και θαλάσσια μπάνια έτους 2015"

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.