Συγκέντρωση στοιχείων για τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κρυονέρι 21-2-2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: Δ.Υ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
Ταχυδρ. Δ/νση: Πλατεία Μικράς Ασίας 49 Κρυονέρι, ΤΚ 14568
Πληροφορίες : Δημήτρης Μπεντεβής
Τηλέφωνο: 210-8161354
FAX: 210-8161684
ΠΡΟΣ: α) τους τοπικούς εμπορικούς και επαγγελματικούς συλλόγους και οργανώσεις της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου Αττικής
β) τους επιστημονικούς συλλόγους και φορείς
γ) τις τοπικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών
δ) τους Συλλόγους εργαζομένων στο Δήμο και τα Νομικά του πρόσωπα
ε) τις ενώσεις και Συλλόγους γονέων
στ)τους αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους και φορείς
ζ) τις εθελοντικές οργανώσεις και κινήσεις πολιτών
η) άλλες οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών
θ) τα τοπικά συμβούλια νέων

ΘΕΜΑ: «Συγκέντρωση και υποβολή στοιχείων.»
ΣΧΕΤ. 2473/4-2-2011 έγγραφο της Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Διονύσου.

Ενημερώνουμε και προσκαλούμε τους ανωτέρω αναφερόμενους φορείς που νόμιμα υφίστανται και λειτουργούν στην περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου του Δήμου Διονύσου Αττικής όπως μέχρι την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2011 δηλώσουν με επίσημα στοιχεία την ύπαρξή τους στο Δημοτικό Κατάστημα Κρυονερίου, προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα η «Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης», σύμφωνα με τον Νόμο 3852/2010 άρθρο 76.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου

Λινάρδος Δημ. Μιχαήλ